SE / EN

Kritisk analys, visionära strategier och kreativa lösningar sen 1996

 

Jag är konceptutvecklare, strategisk rådgivare, kreativ ledare och kreatör inom kultur, design, teknologi och media. Sen 1996 har jag hjälpt hundratals företag, myndigheter, ideella verksamheter och enskilda kulturutövare att nå ut till extremt kräsna målgrupper som kräver äkthet, transparens, hållbarhet och ärlighet i hela  även bortom styrdokument och stadgar.

 

Sen november 2018 är jag kommunikationschef på Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare – som strider för att modernisera upphovsrätten, stöttar föreningens 1500 medlemmar samt agerar huvudman och partner åt Stim. Jag planerar och bereder verksamheten tillsammans med kansli och styrelse, utvecklar strategier, koncept och innehåll för att påverka och upplysa media, makthavare och allmänhet om musikskapares situation i den digitala samtiden. Jag ingår också i den Europeiska paraplyorganisationen ECSA:s kommunikationsgrupp.

 

I min egen rörelse tar jag mig an frilansuppdrag, håller workshops och föreläsningar kring varumärken och kommunikation samt verkar som bok- och manuslektör för film och tv.

 

KULTURKRIG – här publicerar jag ibland texter.

PROJEKT – mina uppdrag, rörelser och verk

 

Twitter

Linkedin

 

mathias@mathiasstromberg.com

+46 70 799 1038

hornsgatan 26a, 118 20 stockholm, sweden

 

Kritisk analys, visionära strategier och kreativa lösningar sen 1996

 

Jag är konceptutvecklare, strategisk rådgivare, kreativ ledare och kreatör inom kultur, design, teknologi och media. Sen 1996 har jag hjälpt hundratals företag, myndigheter, ideella verksamheter och enskilda kulturutövare att nå ut till extremt kräsna målgrupper som kräver äkthet, transparens, hållbarhet och ärlighet i hela  även bortom styrdokument och stadgar.

 

Sen november 2018 är jag kommunikationschef på Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare – som strider för att modernisera upphovsrätten, stöttar föreningens 1500 medlemmar samt agerar huvudman och partner åt Stim. Jag planerar och bereder verksamheten tillsammans med kansli och styrelse, utvecklar strategier, koncept och innehåll för att påverka och upplysa media, makthavare och allmänhet om musikskapares situation i den digitala samtiden. Jag ingår också i den Europeiska paraplyorganisationen ECSA:s kommunikationsgrupp.

 

I min egen rörelse tar jag mig an frilansuppdrag, håller workshops och föreläsningar kring varumärken och kommunikation samt verkar som bok- och manuslektör för film och tv.

 

KULTURKRIG – här publicerar jag ibland texter.

PROJEKT – mina uppdrag, rörelser och verk